Späť

Program na ples

Plesová sezóna patrí medzi radostné obdobie hopsania po vianočnej odluke od sviatočného presýtenia sa voňavých dobrôt. Tematika sa volí podľa ľubovôle každého, no starostlivo zvážte výber, pretože sa od neho bude odvíjať celý večer a príprava. Známe typy predkladajú Country ples, Mládežnícky ples, Poľovnícky ples, Školský ples, Maškarný ples a tiež obodoby tanečných plesov v zmysle Ples 70. rokov (pomáda), Great Gatsby ples (charleston), Swingový ples. Pre mnohých je to príležitosť stretnúť novú známosť, alebo len zmeniť prostredie a prvotriedne sa rozptýliť.

Tomu však predchádza niekoľko fáz prípravy, vyžadujúcej odhodlanosť a koncentráciu. Najžiadanejšou je výzdoba, hoci ju po rokoch len málokto spomenie. Jej bádanie je skôr podvedomé, pomáha však k uvoľneniu v neznámom prostredí a estetickému vnímaniu obdobia vzťahujúcemu sa k zvolenej tématike. Výzdoba je značne nákladnou, no odstránenie prázdnoty sály je relevantné. Možností papierových dekoračných prvkov a balónových foriem či prestieraní stolov je neúrekom, dôležité je pridŕžať sa maximálne 3 odtieňov farieb. Využite fantáziu a nemajte strach z presýtenia. Výzdobu, pre ktorú ste sa rozhodli je dobré zahrnúť na template pozvánky, aby si tak hostia vedeli zladiť dress code.

K otvoreniu plesu patrí program, ktorý uvedie hostí do deja. Často ide o profesionálne tanečné čísla páru alebo skupiny. Niektorí majú pochybnosti o jeho význame, pretože sa tak nasadí tanečná latka príliš vysoko, iní pochytia inšpiráciu a rezkosť do tanca. No jedno je isté, pohľadov sa, pre obe polovičky, len ťažko nabažiť. Počítajte s medzerami v programe, kým sa v šatni tanečníci pripravujú. Na škodu preto nebude vystriedať umelcov iným druhom programu. Vhodnými sú ohňová show, kúzelnícka show alebo tanec hostiteľa.

To, na čo sa väčšina teší, je tombola. Vskutku zámožná tombola motivuje hostí ku kúpe lístkov. Niet divu, že táto fáza prináša poriadateľom zisk, ktorým vedia benefičné a charitatívne plesy ľahko obdarovať. Sponzorov pozvite na ples, predsa vstupenka ani zďaleka nezodpovedá hodnote predmetu tomboly. Vopred určené osoby, predávajúce tombolu, sa však okrátia o pár tanečných kôl a niekoľko hodinovú zábavu. Prideľte preto túto námahu viacerým.

Počas večera smie hrať do tanca živá kapela. Takto zabezpečené živé hudobné vstupy prilákajú hostí a väčšmi pridajú na kvalite plesu. Výber kapely môže byť v súlade hostiteľa, no skladby by mali korešpondovať s témou plesu. Nezabudnite o nej podať informácie členom kapely, aby tak zapadli i odevmi do jedného celku. Pokiaľ chcete kapelu časovo ohraničiť, vopred sa dohodnite na termíne s DJom. Ten sa svojim hudobným repertoárom dokáže bystro prispôsobiť tanečnému tempu a živelnosti hostí.

Hlavnou večerou sa ťažko zavďačiť každému. Výsady v stravovaní sú dnes tak pestré, že spokojnosť sotva naplniť. Rozumná lež bude mäsitá strava, ktorá pánom dodá sily pridŕžať tanečnú partnerku, mimochodom, uniesť alkoholické nápoje. Okrem toho, zeleninová príloha dodá rýchlu energiu dámam, ľahko stráviteľnú pre nasledujúci tanec. Zvykom býva i polnočná kapustnica, podávaná tesne pred losovaním tomboly. Príjemne zavonia a nabudí unavených.

Tam, kde končia prípravy, nekončí starostlivosť. Od hostiteľov je pekné podať uvítací prípitok vo dverách sály a popriať príjemnú zábavu. Osobný kontakt odstráni spoločenské bariéry a navodí hosťom pocit dôležitosti, váženosti, prijateľnosti. Do rúk sa hosťom odovzdá drobnosť, ktorá im večer pripomenie i v nasledujúce dni. Maličký perník, magnetka, džemík či iný darček je adekvátne označiť dátumom a miestom.

Príhovor je priestorom verbálneho oznamu, kedy môže moderátor, prípadne hostiteľ, povedať skutočnosti, ktoré na pozvánku nevošli. Predstaviť zákulisie príprav, prejaviť náležitú vďaku, vysvetliť účel vyzbieraného príspevku z tomboly či uviesť program. Zvyšok večera prevláda voľná zábava. A zábava je tá časť, ktorú si chceme všetci pamätať. Preto fotokútikom spomienky možno uchovať. Samozrejme, aj fotokútik spadá do témy a pozadím ju ozrejmi.

Veru náročnosť sa plesu právom prikladá. Časová obtiažnosť, chaos, priveľká námaha zhromaždiť pomocníkov a zaistiť vypredané lístky sú zložité záležitosti. Komplikácie je lepšie prenechať tímu, ktorý sa o ne s radosťou postará. Tímu z EVENTSLOVAKIA.