Späť

Event manažment

Event manažment zahŕňa návrh eventu, prípravu a samotnú realizáciu, scenár a koordinácia eventu, umelcov, cateringových služieb, technického obsahu.

1. Kreatívny návrh

Vytvorenie myšlienky a príbehu eventu. 

Výber vhodného miesta a profesionálov pre váš event.

2. Scenár a dramaturgia eventu

Vymyslenie a zostavenie zaujímavého programu.

3. Event Manažment

Príprava miesta konania. 

Registrácia účastníkov. 

Koordinácia podujatia a dodávateľov. 

Dohliadanie na hladký priebeh podujatia. 

Komunikácia s pozvanými hosťami 

Komunikácia s dodávateľmi a iné.

Doplnkové služby
Event Koordinátor

Zodpovedný profesionál k dispozícií pred aj počas podujatia.

Máte záujem?