Späť

Brilantné Provokin Duo

Párovú akrobaciu možno vnímať za kombináciu tanečných prvkov a akrobatických zdvíhačok. Čím ju možno zveľadiť, odhalila talentovaná dvojica Katka a Mirko. Spoločne vytvorili unikát, aký na Slovensku nemá obdoby, a šíria svoje posolstvo, ktorým „chcú ľudí provokovať k životu.“

Zostavenie Provokin Dua je vytvorené za účelom provokácie postojov ľudských bytostí, “zamyslenia sa, nabúrania povedomia o “normálnosti” a k tomu, nebyť taký strnulí a otvoriť sa rôznorodosti názorov, ľudí a ich ciest.” Duo v sebe ukrýva hlbší význam než len pár. “Ideou je poukázať aj na dôležitosť lásky, prijata, pokory a dôvery vo vzťahu.” Diela Provokin Dua sú nesmrteľné práve preto, že do svojej tvorby vkladajú kus svojho životného príbehu. Veria totiž aj dnes v existenciu silnej a vášnivej lásky, ktorú mimochodom počas svojich vystúpení zreteľne a provokujúco prejavujú, pričom podotýkajú na podstatu lásky, “kde sú obaja ochotní na sebe pracovať a neutekať od problémov, “ pretože veria v súlad muža a ženy ako jednoty.

Zrodenie tejto jednoty vzniklo, keď Mirko hľadal partnerku pre spoločnú produkciu predstavení a Katka “práve začala objavovať a tvoriť svoju novú budúcnosť.” Vtedy sa rozhodla venovať svojím umeleckým aktivitám naplno. “Hneď pri prvom rozhovore sme zistili, že chceme to isté, a hoci sme sa poznali len asi 3 hodiny, nebol dôvod nepovedať: “Tak na čo čakáme? Poďme na to!” Takto znamenite opisuje Katka dojmy z prvotného záchvatu popudu a dodáva: “Bolo to magické stretnutie. Také, kedy človek nechápe, ako všetko zapadá a prichádza v pravý čas. A keď cíti svoje poslanie, obrovské nadšenie, vzrušenie zo života a prílev energie.” Je verejne známe, že tie najlepšie veci sa dejú spontánne, možno pre ich nepredvídateľný vpád a následnému predchádzaniu sklamaní.
Samozrejme, toto rozhodnutie obnáša úskalia. Spoločné intenzívne tréningy prebiehajú aj v 2-3 hodinovom intervale. No pri pocite napĺňania sna sú aj hodiny driny radosťou. “Najviac sa venujeme párovej akrobacii, potom silovým tréningom, tvorbe či tréningu choreografií a tancu. Snažíme sa to naplánovať tak, aby sme v každej oblasti robili neustály progres,” dotvára predstavu o vynaloženom úsilí Katka.

Najnáročnejšou skúškou profesionality je predstavenie, ktoré sa koná jednoznačne naživo a vždy za rozmanitých okolností. “Pri samotnom vystupovaní môže byť dosť náročné, keď človek z nejakého dôvodu nie je dostatočne fyzicky fit, ochorie alebo prežíva psychicky náročné obdobie. Obzvlášť v párovej akrobacii cítiť každý disbalans, ktorý dokáže ovplyvniť aj toho druhého.”
Odmenou predošlým svedomitým prípravám sú predstavenia na eventoch, ktoré sú prijatím svedectva srdečnosti od publika. “Baví nás vystupovať pred ľuďmi, obohacovať ich o umelecké zážitky, ukazovať svoj svet, spoznávať ľudí či získavať nové skúsenosti.” Toto vyjadrenie svedčí o skutočnom poukázaní napĺňania hodnosti, akým je poslanie.

Nie všetky schopnosti sú rozvíjané v školskom prostredí, no talenty, ako sa prejavili v prípade Provokin Dua sú latentnými schopnosťami, doposiaľ nespozorovanými. Katka “chodila na niekoľko záujmových krúžkov aj v oblasti tanca a herectva, v čom neskôr získala veľa skúseností. Mirko sa aktívne venoval športu, istý čas aj divadlu.” Provokin Duo sa teší úprimnému plesaniu priaznivcov, čo má preň veľactenú hodnotu. Otvorene prijíma i úsudok opačný, s poznámkou: “Naše rozhodnutie žiť svoj vysnívaný život je však silnejšie ako chuť vzdať sa, keď nám príde do života nejaká výzva.” Hoci máte pocit, že ich zákutie je pre vás odhalenejším, dovoľte Provokin Duu, aby Vás presvedčilo o ich nevyčerpateľnom spektre na vlastné oči samo.